Motivul înbunătățirii, caracterizare botanică și agronomică

Utilizare în scop energetic

Utilizare în industria hârtiei

Bază de fibră industrială

Utilizare ca furaj

Domenii de utilizare

Legături utile
Versiune printabilăIARBĂ ENERGETICĂ "SZARVASI-1"

Încadrare:
Soi omologat în anul 2004 în UNGARIA

Origine:
Obținut prin ameliorarea încrucișată a gramineelor spontane culese de pe solurile sărăturoase din zona aridă a Câmpiei Ungare și zona aridă din Asia Centrală. Este un genotip specific, rezultat a 10 ani de muncă de cercetări continue.

Amelioratori:
Dr. Janowszky János /60%/, Janowszky Zsolt /40%/
Institutul Agricol pentru Cercetare și Dezvoltare - SZARVAS HU

Caracteristici botanice și agronomice (agroculturale):
Este o plantă ierboasă, o graminee perenă, cu perinitate lungă 10- 15 ani, cu tufă deasă, de talie înaltă. Din modul de înfrățire apar rădăcini puternice care pătrund adânc în sol /1,8 - 2,5 m/ formând o masă mare de rădăcini cu un grad ridicat de solubilizare a substanțelor nutritive, asigurând o foarte bună capacitate de recuperare a rezervei de apă din sol de la mare adâncime. Prin masa mare de rădăcini asigură solului o structură măzărată. Tulpina apare tot din modul de înfrățire, este o plantă cu tufă deasă, mulți frați, a cărei culoare este cenușiu - verzui, cu frunzele rar înserate de-a lungul tulpinii. Tulpina este erectă, cu suprafața netedă, solidă, cu rezistență foarte bună la cădere. înaltă de 1,8 - 2,2m. Culoarea frunzelor este cenusiu - verzuie, poziționate oblic, cu suprafața limbului foliar aspră și marginea limbului zimțată. Inflorescența este un panicul spiciform, lung de 20 - 30 cm.
Lăstarii apar la mijlocul lunii aprilie, viguroși și mulți la număr, iar înflorescența apare la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Maturizarea boabelor are loc în luna iulie - august, când are loc și recoltarea mecanizată a boabelor cu combina de recoltat cereale. Boabele au forma de landjă cu diametrul de 0,8 - 1,2 cm, iar masa a o mie boabe este de 6,0 - 6,5 g.

Fotografii despre iarba energetică "Szarvasi-1":
Motivarea muncii de cercetare - ameliorare:
În secolul al XX - lea dezvoltarea rapidă a industriei petroliere a dus la marginalizarea rapidă a resurselor energetice pe bază de biomasă (masă vegetală) într-o pondere estimată la sub 10%. Este cunoscut faptul că folosirea exagerată a resurselor energetice pe bază de cărbune, a cauzat până la urmă schimbarea compoziției aerului, provocând dezechilibre cu consecințe grave. În ultimii 150 ani cantitatea de CO2 din aer a crescut cu 28%, concentrația de metan cu 50%, a oxizilor de dinitrogen cu 13%, câtă vreme în aceeași perioadă procentul de oxigen a scăzut cu 10%, ajungând ca pondere la 19%. Formarea acestei stări nedorite precum și scăderea stocurilor de cărbune, petrol, uraniu, fac ca oamenii să se orienteze spre noi surse de energie stabile, nepoluante și rentabile.
Întrebarea este în ce măsură aceste surse noi de energie pot să înlocuiască cu succes sursele clasice cu care omenirea este obișnuită de secole? Cu ajutorul noilor resurse putem asigura o alternativă de urmat sau nu?
Analizarea amănunțită a problemei, ne îndeamnă spre căutarea soluțiilor alternative, depistarea noilor surse și aplicarea rezultatelor, cercetărilor la nivel național și mondial. În zilele noastre putem spune că ne stau la îndemână rezultate care ne conduc a cunoaște căile care trebuiesc urmate în viitor. Devine o necesitate atât folosirea noilor resurse energetice regenerabile cât și felul de a ne gospodării cu ele în așa fel încât în UE țelul este ca aceste resurse energetice să ocupe o pondere de 12% din totalul de resurse energetice folosite până în 2010, iar din sursele de energie electrică până la 22%. Luând în studiu posibilitățile ecologice ale zonei noastre, sursa cea mai sigură de energie regenerabilă este biomasa energetică, având în vedere că pe lângă avantajul de a fi prietenoasă cu mediul, concură și la rezolvarea problemelor acute ale dezvoltării rurale.
În legătură cu schimbarea structurii producțiilor agricole cât și a ponderii diferitelor culturi ne putem aștepta la următoarele rezultate:
- suprafața terenurilor arabile în viitor, mai ales în zonele unde se aplică o tehnologie extensivă va scădea cu 1,0 - 1,5 milioane hectare.
- în zonele cu agricultură extensivă, pe solurile cu potențial natural de producție scăzut (cca. 700 - 800.000 ha) se practică o agricultură neeconomică, cu pierderi anuale mari pe unitatea de suprafață.
Tocmai aceste suprafețe pot fi readuse și folosite economic, asigurând un venit economic sigur prin cultivarea ierbii energetice "Szarvasi-1".
Recunoscând diversitatea folosirii biomasei rezultate din cultivarea ierbii energetice "Szarvasi-1" în anul 1980, pentru prima dată în Europa Institutul Agricol de Cercetare-Dezvoltare din Szarvas S. A. a început ameliorarea gramineelor pretabile pentru producția de biomasă energetică.

Scopul programului de ameliorare:
Ameliorarea speciilor de gramineae, care pot să asigure o cantitate mare de substanță uscată pe unitatea de suprafață, celuloză de calitate superioară, un efect bun asupra terenurilor luate în cultură, producții sigure și de bună calitate, efect benefic asupra terenurilor ( agroecosisteme, refugiu și habitat pentru păsări și animale sălbatice mici), surse de venit pentru zonele defavorizate.

Principalele cerințe agro - pedologice ale ierbii energetice "Szarvasi-1":
 •  Cercetările autohtone cât și cele din străinătate (China, Turcia) au arătat că iarba energetică "Szarvasi-1" tolerează foarte bine precipitațiile medii anuale de 250 - 2000 mm (adaptabilitate foare mare față de condițiile de mediu), la o temperatură medie anuală de 5 - 19 grade C, la un pH al solului cuprins între valorile de 5 - 9, pe soluri sărăturoase, gleice.
  Rezistența la secetă, îngheț și toleranța față de conținutul solurilor concentrația cationilor de sodiu (Na) este net superioară față de cea a pădurilor de foiase și conifere.
 •  Valoarea economică, precum și caracteristicile botanice (înrădăcinare puternică, ocrotirea solului, restabilirea structurii solului) oferă noi perspective în vederea cultivării acestei specii.
 •  De netăgăduit: perinitatea, longevitatea acestei plante este de 10 - 15 ani.
 •  Caracterizare fitosanitară: este tolerant față de făinare, mediu tolerant față de atacul de rugina brună.
 •  Cheltuielile aferente pentru înființarea culturii pe un hectar este de 5 ori mai mică în comparație cu înființarea unei păduri.
 •  Producțiile sunt asigurate anual, față de pădure, unde recoltarea are loc odată la 20 - 70 ani, așa:
      - asigură venit anual
      - randamentul folosirii mașinilor de recoltare este net superior
 •  Cultivarea și recoltarea nu necesită aparatură specifică sofisticată ca în cazul exploatațiilor forestiere.
 •  Cultivarea plantei nu necesită o schimbare a structurii culturilor sau a categoriilor de folosință a terenurilor agricole. Sola cultivată cu iarba energetică poate fi desființată oricînd, parcela eliberată putând fi introdusă în asolamentul în care se poate cultiva oricare plantă fără restricții.
 •  Este o plantă bioameliorativă deosebită
      - cu înrădăcinare profundă 1,8 - 2,5 m, asigură protecție antierozională și deflactivă
      - toleranță față de conținutul de sodiu al solului are efect ameliorativ asupra solului.
 •  Asigură o cantitate mare de biomasă uscată: 10 - 23 t/an/ha.
  Are valoare calorică superioară - 14-18 MJ/kg - (echiv. cu a salcâmului, cărbunelui brun).
 •  În multe domenii de folosire înlocuiește lemnul (hârtie, industria de construcții, industria alimentară, etc.), concurând în acest fel la salvarea multor hectare de teren forestier.
 •  Prin luarea în cultură asigurăm noi resurse de energie reciclabilă, obținem produse industriale noi, cu rentabilitate economică superioară.
  Ajută la răspândirea zonelor independente energetic.
 •  Prin luarea în cultură a ierbii energetice "Szarvasi-1" obținem un produs agricol nou cu posibilități de desfacere asigurate.
 •  Habitusul de 1,8 - 2,5 m asigură instalarea zonelor noi de agrobiocenoză, area propice pentru diferite specii de păsări și alte mamifere.Societate Utilă Publică de Cercetare - Dezvoltare Agricolă, 5540 Szarvas, str. Szabadság nr. 30. CP.: 54.